Limited time promo

FBackup

Darmowy program do archiwizacji
Darmowe pobieranieWersja 9.9.926 || Released on 2024-07-01

Join the large family of FBackup users:

About FBackup

Short overview of FBackup
FBackup posiada prosty interfejs i prowadzi użytkownika przez proces definiowania zadania, używając przyjaznego kreatora, w którym określa się:
  • Gdzie ma zostać zapisane archiwum (folder docelowy).
  • Co ma zostać zarchiwizowane (pliki źródłowe).
  • Jak ma zostać wykonana archiwizacja (archiwizacja pełna z kompresją plików lub archiwizacja lustrzana bez kompresji).
  • Kiedy ma zostać wykonana archiwizacja (można zaplanować archiwizację automatyczną lub ręczną).
Po zdefiniowaniu zadania archiwizacji można je wykonać ręcznie, naciskając przycisk Archiwizuj (lub klawisz F6), lub automatycznie po uprzednim ustawieniu harmonogramu. FBackup pozwala łatwo skopiować pliki źródłowe z dysków lokalnych (jak również z napędów podłączonych przez złącze USB) do folderów docelowych na urządzeniach USB/Firewire lub zmapowanych folderów w sieci. Program tworzy standardowe pliki ZIP (w przypadku archiwizacji pełnej) lub nieskompresowane, dokładne kopie pierwotnych plików źródłowych (w przypadku archiwizacji lustrzanej).
FBackup

Najważniejsze funkcje

What makes FBackup stand from the crowd

Uruchamianie operacji przed lub po archiwizacji.

Dla każdego zadania archiwizacji można zdefiniować operację, która zostanie wykonana przed lub po archiwizacji. Można na przykład ustawić uruchamianie operacji Wyczyść archiwum przed rozpoczęciem archiwizacji, dzięki czemu wszystkie dotychczas skopiowane pliki zostaną usunięte i zastąpione nowymi. Jako operację uruchamianą po archiwizacji można natomiast wybrać przełączenie komputera w stan czuwania, wylogowanie użytkownika, wstrzymanie komputera lub jego wyłączenie (operacja jest wykonywana, jeśli archiwizacja zakończy się pomyślnie).

Dokładne kopie plików.

Zamiast zapisywać pliki w pojedynczym pliku ZIP program FBackup może stworzyć dokładne kopie archiwizowanych plików źródłowych. Ponieważ program FBackup archiwizuje również puste foldery, ten typ archiwizacji może służyć do stworzenia lustrzanej kopii pierwotnych plików w folderze docelowym.

Łatwość użycia.

Dwie główne funkcje programu do archiwizacji to tworzenie i przywracanie kopii zapasowych. FBackup oferuje przyjazne kreatory, dzięki którym operacje te są proste. Po uruchomieniu kreatora tworzenia archiwum wybierasz co, gdzie, jak i kiedy ma zostać zarchiwizowane, po czym można już wykonać archiwizację. W przypadku przywracania plików należy uruchomić kreator przywracania i określić miejsce, do którego pliki mają zostać przywrócone.

Automatyczne aktualizacje.

FBackup co tydzień automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji, dzięki czemu dowiesz się, kiedy zostanie wydana nowa wersja. Opcję sprawdzania aktualizacji można wyłączyć. Zalecamy jednak pozostawienie tej opcji włączonej, aby program FBackup był zawsze aktualny.

Automatyczne aktualizacje

Kopie zapasowe są domyślnie zapisywane na lokalnej partycji systemu Windows. Aby zapewnić bezpieczeństwo kopii zapasowych, należy je zapisać w innych folderach docelowych obsługiwanych przez program FBackup (np. na zewnętrznym napędzie USB/Firewire lub zmapowanym dysku sieciowym). W ten sposób w przypadku awarii komputera dane pozostaną bezpieczne na napędzie zewnętrznym.

Wtyczki do archiwizacji.

Dzięki odpowiednim wtyczkom możesz archiwizować lub przywracać ustawienia konkretnych programów lub inne dane użytkownika (np. zapisane stany gry, dane poczty elektronicznej itd.). Po załadowaniu tych wtyczek do programu FBackup, spowodują one dodanie do listy Predefiniowane archiwa plików źródłowych niezbędnych do stworzenia kopii zapasowych konkretnych programów. Listę wszystkich dostępnych wtyczek do archiwizacji można znaleźć tutaj: .

Archiwizacja otwartych plików.

Jeśli w czasie archiwizacji plik jest używany przez inny program, FBackup i tak może zarchiwować ten plik dzięki wykorzystaniu usługi kopiowania woluminów w tle dostępnej w systemie Windows. FBackup może więc archiwizować te otwarte pliki, pod warunkiem korzystania z systemu Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Server 2019/2016/2012/2008/2003 (32/64-bit). W ten sposób możesz na przykład archiwizować wiadomości e-mail i ustawienia programu Outlook bez konieczności jego zamykania.

Wiele języków.

Język interfejsu użytkownika można wybrać z listy aktualnie obsługiwanych. Aby pomóc nam w tłumaczeniu serwisu internetowego lub interfejsu programu na inny język, wejdź na stronę .

Backup open files

If a file is in use by another program at the time of the backup, FBackup will still be able to back up that file, because it uses the Volume Shadow Service that Windows provides. So, as long as you're using Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Server 2019/2016/2012/2008/2003 (32/64-bit), FBackup will back up those open files. As an example, you will be able to back up your Outlook emails and settings without closing the program first.

Online sources

Starting with FBackup v9, it is now possible to use as sources files/folders from online locations. You can add sources from Dropbox or Google Drive and have those backed up to a different destination. This way you can have a back-up of your online files as well. It is a great way to protect your cloud files, for instance backing-up your Dropbox files to Google Drive (or vice-versa).

Backup & Restore Wizards

FBackup includes a step-by-step wizard with instructions to create a new backup job by selecting Where, What, How and When to backup. It also includes a wizard for restoring files. You can quickly restore the latest version of a file/folder as well as restoring versions of files backed up at a specific date.

Backup Catalog File

FBackup stores a summary snapshot of the file and folder information into a backup catalog file (".fkc") each time a backup runs. This catalog is stored in a different file than the backup itself and is used to keep track of backed up data. The advantage of using a catalog is faster backup execution and no 3rd party interference.

Zrzuty ekranu

FBackup on Windows 10